Astrologisk Terapi

Astrologisk Terapi
Astrologisk Terapi

Astrologi er stadig ikke en anerkendt videnskab, men efter at have arbejdet med astrologi i 16 år har jeg igen og igen fået bevis for at det virker og kan bruges som guide og vejledning til at forstå og håndtere udfordringer i vores liv. Det kan bruges hvis du vil blive klogere på dine mønstre, både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige. Det kan anvendes som redskab til at vælge partner eller blive klogere på dit kærlighedsliv og hvorfor du fx altid vælger en bestemt type partner. Og ikke mindst kan det bruges som redskab til personlig udvikling.

Astrologi er en bred videnskab der både rummer en kosmologi, en forestilling om sammenhængen mellem kosmos og individ, en medicinsk videnskab om anatomi, helbred og sygdom samt en videnskab om hvordan vi som mennesker udvikler og forandrer os.

Som Terapeut bruger jeg ind imellem astrologien til at pege på visse problematikker og udfordringer som ofte laver en genvej til forståelsen af en bestemt udfordring eller problematik som klienten har. Om man tror på astrologi eller ej er ikke det vigtigste, det vigtigste i mine øjne er om den vejledning som astrologien peger på giver mening for den enkelte. Får man nogen brugbare svar og er det relevant i den enkeltes livssituation, så har det tjent sit formål efter min mening.

Individuelt horoskop

Når du får lagt et individuelt horoskop  vil du få svar på følgende spørgsmål:

  • Personlighed

Du vil få lavet en karakteristik af dine stærke sider, svage sider, ressourcer, personlighedstræk, potentialer og udviklingsmuligheder. Du vil kunne bruge dette til at blive mere klar og tydelig på hvem du er.

  • Kærlighed & Parforhold

Hvordan vælger jeg den rette partner? Hvilke træk skal jeg kigge efter? Hvor er mine egne blinde pletter og hvad skal jeg være opmærksom på hos mig selv? Hvornår bliver parforhold problematiske for mig? Hvordan kan jeg bedst udvikle mig gennem mine relationer og parforhold?

  • Karriere

Du vil få hjælp til at vælge den rette karriere og gå efter det som giver mening for dig. Du vil blive guidet til at finde dine styrker, kompetencer og muligheder. Hvad skal du gøre for at komme derhen hvor du ønsker?

  • Livsmission

Hvad er formålet med dit liv? Hvad giver mening for dig? Hvad er din ”karma”, dvs. hvad er vigtigt at du får kigget på og arbejdet med for at blive helt tilfreds i dette liv? Her vil vi også komme ind på hvor du måske har tendens til at smutte udenom det der er det essentielle i dit liv eller der hvor du kan fare vild i forhold til det som er mest betydningsfuldt i dit liv.

  • Økonomi

Her vil jeg fortælle om dit forhold til penge, hvordan du håndtere materielle værdier og pege på hvor du er god og dårlig til at administrere din øknomi. Her vil jeg også give dig nogen redskaber til at blive bedre til at varetage din økonomi.

  • Familie

Ifølge astrologien fødes alle mennesker ind i en familie af en grund. Alle oplever både gode og svære relationer i en familie. Men hvis vi har de positive briller på, så er der altid noget vi kan lære af at have lige præcis de forældre og søskende som vi har. Hvis du ønsker, kan vi komme ind på relationen til dine forældre og eventuelt dine børn. Hvordan har din opvækst været, hvad har du med i bagagen og hvordan kan du bruge denne viden i forhold til din familie i nutiden og i fremtiden. Her vil du kunne få en dybere indsigt i din familiestruktur og få hjælp til at forstå hvad du skal lære og hvordan du kan bryde ud af uhensigtsmæssige familiemønstre.

Parhoroskop

Er du interesseret i at finde ud af om du matcher med en bestemt person, kan du få lavet et parhoroskop.

Her vil du/I få en dybere forståelse for områder hvor I passer godt og gnidningsfrit sammen, hvor I supplere hinanden, hvor I er forskellige, hvor der er potentielt konfliktstof, og hvor I er direkte modsætninger.

Et parhoroskop kan være særligt gavnligt hvis man gerne vil vide hvorfor man altid støder ind i en bestemt type konflikter eller hvorfor man tricker på en bestemt adfærd i sin partner. Dette kan bruges til at blive klogere på hinandens adfærd og skabe forståelse for hinandens forskelligheder.

Hvis I er et par vil I få råd og vejledning til hvordan I kan håndtere forskelligheder og konfliktstof, hvad I hver især selv skal arbejde på og I vil samtidig få hjælp til også at holde fokus på de områder hvor I faktisk kan supplere hinanden positivt.

At parhoroskop kan være en genvej til mange timers parterapi fordi man går direkte til kernen af Jeres forskelligheder.

Fremtidshoroskop

Hvis du gerne vil vide hvad du skal gøre i forhold til en krise, din boligsituation, et parforhold, din økonomi eller din familie, så kan du få lavet et fremtidshoroskop. Her vil jeg kigge på din aktuelle situation og give dig råd og vejledning ud fra horoskopet, fortælle hvilke udfordringer, konflikter og muligheder som fremtiden byder på. Jeg vil også give dig råd til hvad der er væsentlig at arbejde med i nu’et.

Når du booker en tid skriv gerne 2-3 spørgsmål som du særligt gerne vil have svar på. Disse spørgsmål vil danne fokus for sessionen.

Du får til hver session en udskrift både af dit fødselshoroskop og dit fremtidshoroskop 1 år frem i tiden med tolkninger til.

Din private astrologiske konsultation vil vare 60 minutter og vil blive optaget og efterfølgende blive sendt til dig på en lydfil.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Hvis du vil vide om jeg kan hjælpe med netop din problematik er du velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende samtale eller du kan booke en tid.