Syv trins-modellen for lavt selvværd og depression

I det følgende vil jeg redegøre for 7 trinsmodellen for hvordan man kommer ud af depression.

  1. Det trygge miljø

Det første skridt er at skabe et trygt miljø for den der er blevet ramt af en depression. Fundamentet er her den professionelle terapeut eller en depressionsgruppe eller anden terapeutisk gruppe hvor man skaber et rum hvor sårbarheden, trygheden og kærligheden får plads til at være der. Hvor man langsomt lære at det er trygt at udtrykke sine følelser og tanker uden at blive dømt eller være forkert. Her kan man græde, hulke, blive vred og frustreret, hade sine forældre, mærke sin skyld og skam. Udtrykke lysten til at ville dø og forlade verden, sin frustration over livet.

Dette er et stadie hvor man etablere den trygge base, det trygge miljø hvor man gradvist oplever at alting er ok uanset hvad man måtte indeholde af tanker og følelser. Det er også her man undersøger ens eksterne netværk af omsorgspersoner, trygge baser i livet. Mennesker, steder eller dyr hvor man oplever at man kan være 100 % sig selv. Et eller flere steder man altid kan tage tilbage til og blive opladt og få kærlighed.

Man lærer også her at lave en kropsscanning, som er et mindfulness redskab der guider dig til at vise egenomsorg og kærlighed for din krop, dine følelser og tanker

  1. Forståelse af din tristhed

Det andet skridt handler om at du skal udvikle en større forståelse for din depression. Dette er et psykoedukativt stadie hvor vi på et mere mentalt plan vil analyse dine automatiske tanker og undersøge hvordan dine tanker påvirker dine følelser og din adfærd.

Det er også et vigtigt skridt at vi her breder forståelsen ud til også at gælde din nære familie. Hvordan kunne dine forældre, dine søskende og dit opvækstmiljø give dig sådanne svigt. Her vil du lære at kunne se hele din familie ikke kun fra dit eget perspektiv, men fra alle familiemedlemmernes perspektiv.

For alle i din familie har selv deres egen baggrund, deres egne traumer, deres egne sår som de har taget med sig ind i din familie. Disse sår og traumer bliver genspillet i dit liv. Hvis man ikke på et dybt niveau forstår hvordan truamer og sår videreføres fra generation til generation er der risiko for at du også vil videreføre nogen af disse traumer og sår i dine relationer, hvilket ofte sker meget ubevidst.

Dette arbejde gennemføres gennem samtale og familiekonstellation.

  1. Tilgivelse og offerrolle

Det næste skridt handler om at undersøge hvor du er et offer henne. Hvor skyder du skylden på dine omgivelser, dine forældre, søskende, venner eller samfundet. Hvem stiller du til ansvar for at du har det som du har det? At arbejde med dine offerroller er ofte meget smertefuldt, men er samtidig også der hvor selve essensen af din sygdom ligger. For de mennesker som vi beskylder er også det der gør at vi holder fast i depressionen. Vi er først parate til at give slip på offerrollen når vi har noget andet vi kan sætte i stedet for.

Den eneste vej ud af offerrollen er ved at tilgive de mennesker som har forvoldt os smerte og skyld og skam. For kun ved at tilgive dem kan vi sætte os selv fri og give os selv mulighed for at komme videre. Tilgivelsen kan dog kun gives fra vores hjerter når vi fra et dybt sted forstår hvor de kommer fra, at de ikke har såret os med vilje, men fordi de ikke har vidst bedre, ikke har kunnet gøre andet fordi de selv er blevet såret og traumatiseret og har blot videreført det de selv er blevet givet. Dette har vi arbejdet med på første niveau. Og det vi sætter i stedet for har vi arbejdet med på første niveau. Derfor når niveau 1 og 2 er blevet gennemarbejdet er vi klar til at opgive vores offerrolle og tilgive de mennesker som har såret os fra et dybere og mere vist og trygt sted i os selv.

  1. Ansvar og mening

Det næste skridt er at undersøge hvad der giver mening og værdi i livet. Hvor får vi energi, hvor bliver vi løftet, hvor kan vi lide at være, hvad kan vi lide at gøre. Hvor vil vi gerne tage ansvar for vores liv – og hvor tager vi ikke ansvar i vores liv. At undersøge disse områder er essentielle for at komme videre i vores liv.

  1. At være en del af en verden der er større end dig

Her undersøger vi det som er større end os selv, her møder vi det som du har kærlighed til. Dette hænger ofte sammen med det som giver mening for dig. Det kan være en religion eller spiritualitet, det kan være en ideologi eller bestemte værdier, det kan være din familie eller dyrerettigheder. Hvad vil du gerne kæmpe for som er større end dig, og hvordan kan du kæmpe for det.

  1. Fællesskab

Her skal vi ud og finde det eller de fællesskaber som kan støtte os op, som vi tænker er meningsfulde og værdifulde for os. Uden et fællesskab som kan bære os oppe i fremtiden og som vi kan være trygge i og som kan give os den støtte vi har brug for bliver det svært at komme videre i krisetider. Derfor er det at finde et fællesskab meget vigtigt hvadenten det er et politisk, et religiøst/spirituelt fællesskab eller et foreningsliv eller NGO arbejde eller det er sin familie og venner. Man skal finde et område som man brænder for at blive en del af.

  1. Integration

Integration af den modige og den sårbare dig. Det er altid vigtigt, at man arbejder med begge modpoler af alle psykiske størrelser. Hvis man for alt i verden gerne vil blive kendt, skal man først blive tryg ved den del af dig der er totalt overset. Når du ikke er bange for at blive overset, kan du trygt gå ud i verden og blive kendt. Den modige del af dig er den der er modig nok til at forfølge din drøm. Men her er det vigtigt at du først kender din største frygt og får arbejdet grundigt med den. Når du har overvundet din største frygt vil du også finde dit indre mod og vil ikke være bange for at være dig, med alt hvad du indebære, om det er at være gartner, husmor, politiker, astrolog, sygepljerske, kunstner eller terapeut. Det er op til dig og intet er forkert.