Sådan arbejder jeg

Identitets-orienteret psykoterapi

  • ID psykoterapi har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af din personlighed som muligt.
  • Arbejdet med din identitet – hvem du egentlig er, er det primære og helt afgørende område at starte med. Vores selvfølelse og kontakten til vores ressourcer og potentialer er afgørende for både den psykiske, sociale og fysiske trivsel og for vores helbred.

I ID-psykoterapi arbejder vi med tre niveauer eller lag i personligheden: 

  1. Identifikationer med dine ubevidste vaner, mønstre og automattanker som både kan være hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige. Dette er vores ubevidste reaktioner på bestemte situationer og bestemte typer af mennesker, hvor vi handler, tænker og udtrykker os uden at reflektere.
  2. Identifikation med vores kreative bevidsthed – den del af vores personlighed som er i stand til at reflektere over os selv, vores handlinger og vaner og mønstre hvilket gør at vi har et valg til at forandre vores adfærd og træffe anderledes beslutninger. Den kreative bevidsthed gør at vi kan kigge på nye sider af os selv: vores skyggesider og vores uhensigtsmæssige mønstre og har derfor et forandringspotentiale.
  3. Identifikation med vores essentielle kerne, som også er dette aspekt af os selv vi kontakter i meditationen og i den transpersonlige psykologi. Det er her hvor vi er forbundet med det der er større end os selv, hvor vi ser os selv som del af en større helhed. Her bliver vi bevidste om de værdier der styrer vores levevis. Uanset om du er ateist eller ej er der værdier, tilhørsforhold eller identifikation med grupper og/eller ideologier der rækker ud over vores individuelle personligheder. At afdække disse giver et større perspektiv på vores liv og en dybere mening med at være til. Det er også herfra der sker et dybere integrationsarbejde af niveau 1. og niveau 2.
  • ID-psykoterapi inkluderer således både traditionel individorienteret psykoterapi, den positive humanistiske eller ressourceorienterede psykoterapi samt den nye og hurtigt voksende transpersonlige psykologi. 

Holistisk/Integral Psykoterapi

  • Det er erfaringen indenfor ID-psykoterapi, at den mest effektive måde at hjælpe mennesker med at løse deres problemer på og udvikle deres ressourcer og  potentialer, er hvis vi arbejder ud fra en overordnet integral teori.
  • Integral terapi samler og anvender de bedste aspekter fra forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder.  ID-terapi lader sig ikke begrænse af en af de traditionelle terapeutiske retningers metodevalg, men benytter de metoder som egner sig bedst til klientens behov.
  • ID-terapi en komplet terapeutisk teori der integrerer både metoder fra psykodynamikken, kognitiv adfærdsterapi, systemisk terapi, eksistentiel terapi, humanistisk terapi og transpersonlig terapi.
  • Noget af det helt unikke ved ID-psykoterapi er, at man ikke bare blander nogle enkelte teknikker fra forskellige terapisystemer mere eller mindre tilfældigt. ID-terapi er derimod en dynamisk og integral forståelsesramme der arbejder ud fra alle retningernes grundlæggende forandringsprincipper og processer.