Når afhængighed dræber liv

Vi er alle sammen afhængige af et eller andet. Afhængighed er et af livets grundvilkår. Vi er afhængige af mad, vi er afhængige af anerkendelse, vi er afhængige af kærlighed, vi er afhængige af sociale relationer, vi er afhængige af at føle os værdifulde.

Men “alting med måde”, som de gamle Phytagoræere sagde. For når noget vi er afhængige af bliver en besættelse begynder det at blive et problem for os. Det der til at starte med gav os lykke, glæde, energi, succes og en kortvarig følelse af ro, kan gå hen og blive det modsatte når vi sidesætter venner og relationer til fordel for vores afhængighed. Når vores førsteprioritet bliver vores afhængighed, så er vi kommet ud på overdrevet: mao. så er afhængigheden blevet til vores værste fjende. Når vi når dertil er det ikke os der kontrollere situationen længere, men afhængigheden der kontrollere os. Vi kan ikke længere sige stop: vi oplever det man kalder for: “kontroltab”. En øl bliver til tre, der bliver til 6 der bliver til 2 dages druk, der bliver til en uges fest. Et computerspil bliver til to, bliver til spil nat og dag, bliver til sygemeldinger hvor vi spiller computer i stedet, det begynder at indtage vores liv. Porno bliver til utroskab, bliver til at vi kredser om eller opsøger prostitution der bliver til mere porno, der bliver til konstante tanker om porno, onani og hvornår og hvordan vi kan få det næste seksuelle fix.

Penge, tid og ressourcer går i stigende grad til vores afhængighed, og vi er ikke længere herre i eget hus. Er du på vej i den retning er der heldigvis en vej ud, for destruktiv afhængighed dækker altid over tre ting, en længsel efter:

1. Ro

2. Kærlighed

3. Anerkendelse

Afhængigheden forsøger at opfylde en af disse tre behov. For at stoppe afhængigheden skal du finde redskaber til at opfylde en eller flere af disse behov i dig selv. Afhængigheden er på denne måde også en vejviser til vores dybeste længsler og kan på denne måde bane vejen til et dybt og transformerende kærlighedsforhold til dig selv. Folk der kommer ud af en dyb afhængighed kommer ud som fornyede mennesker. Folk der er gået gennem afhængighedens port og kommet hele ud på den anden side har ikke kun fået et nyt liv, de har også lært at fylde sig selv op, de har lært at forstå hvad de længes efter, og de har formået at bede om hjælp. For at komme ud af en afhængighed er der tre enkle, men svære skridt:

1. Erkend din afhængighed. I AA siger man: “Jeg er alkoholiker”

2. Forstå hvilke behov din afhængighed dækker over: længsel efter ro, kærlighed eller anerkendelse (et eller flere af disse)

3. Ræk ud efter hjælp til at få udfyldt denne længsel. Og her er der flere muligheder. Mindfulness-terapi eller 12-trins modeller kan være effektive. Men vigtigst af alt er, at du forstår at dette hul du fylder ud med din afhængighed samtidig er der hvor dit livs mål ligger, det er der du kan komme igennem til at mærke dig selv og realisere dit fulde potentiale. Afhængigheden viser dig det hul og den rejse som du uvægerligt skal begive dig ud på hvis du ikke vil ende i afhængighedens selvdestruktive livsbane.

Jeg arbejder selv med mindfulness-terapi for afhængige og kan kun sige, at det er et fantastisk virkningsfuldt redskab til at komme i kontakt med dig selv og giver dig muligheden til at blive bevidst om dig selv og hjælpe dig derhen hvor du begynder at få et VALG: hvilket liv ønsker jeg?