Sindets selvhelbredende kraft

Når vi mediterer og skaber en naturlig balance i vores sind vil det fornemmes som et uroligt hav hvis bølger langsomt stilner af. Når havet bliver helt stille og ubevægeligt begynder man at kunne se direkte ned til havbunden.

I vores normale tilstand er vores sind evigt uroligt som havets bølger, hvilket gør os ude af stand til at tænke og se klart. Vi bevæger os tilfældigt rundt på livets hav uden at vide hvilken retning vi går og uden at vide hvor vi vil hen.

Når vi stilner sindet gennem meditation opdager vi sindets selvhelbredende og selvorganiserende mekanismer. Vores sind er forbundet med alt andet og modtager hele tiden milliarder af indtryk/impulser fra vores omgivelser. Hvis vi hele tiden lader os fange og kaste rundt af disse mange milliarder af indtryk er det svært at finde hoved og hale på os selv. Men dette viser imidlertid, at vi er forbundet med alle de indtryk som vi hele tiden modtager og konstant er påvirket.

Når vi stilner sindet stopper denne påvirkning ikke, men i stedet for at blive kastet rundt i manegen af alle disse indtryk og påvirkninger indefra og udefra, så begynder vi at iagttage denne endeløse række af impulser der bevæger vores sind. Når vi træner og opøver vores opmærksomhed bliver vi aktører der opnår en langt større frihed i forhold til alle disse påvirkninger fordi vi ikke længere er slave af dem, men kan gennemskue dem som når vi kigger ned gennem et blikstille hav. Vi kan se alle tankerne og alle sindets bevægelser uden at lade os indfange og uden at lade os rive med af indtrykkenes tilfældige bevægelser.

Denne distance og observatørrolle er et af de første skridt til at bliver en mere bevidst aktør i vores eget liv og bliver aktivt skabende og årsag til vores eget liv frem for en der hele tiden løber bagefter livet og forfølger alle de indtryk som vi alligevel langt fra kan nå at absorbere og som i sidste ende gør os stressede, trætte og frustrerede.

Lad sindet finde sit naturlige stade af ro og balance. I første omgang kræver det en vis disciplin og en vis tid til at øve sig på at observere dit sind og dine emotionelle og kropslige bevægelser. Med tiden vil du blive bedre til at se gennem dit sinds mange krumspring, overspringshandlinger, halve løsninger, impulsive og uigennemtænkte planer, uheldige reaktioner og reaktive handlinger der sætter dig uden for kontrol og gør dig til en slave af livets tilfældigheder.

Sindet vil i takt med at det stilnes og bliver roligt også begynde at helbrede sig selv – dette er sindets selvhelbredende karakter der er så utrolig fantastisk. Det naturlige sind er ikke reaktivt, det bliver ikke irriteret eller stresset. Derimod acceptere og rummer det de impulser og indtryk der opstår fra øjeblik til øjeblik. Det selvhelbredende sind er ikke modstander af noget, for noget eller imod noget. I stedet er det en medspiller med livets kreative impulser en medspiller i skabelsen. Det selvhelbredende sind er i Flow, er i et med sin naturlige fred, det lytter til det stille hjerte og handler fra en indre styrke, ro og kreativitet som er bevidst, ærlig, åben og medskabende.

Men start med at stilne dit sind. Sid 20 minutter hver dag og koncentrer dig på dit naturlige åndedræt. Når du bliver distaheret af tanker, følelser eller fornemmelser i kroppen navngiver du disse tanker, følelser og fornemmelser med et venligt ord du siger i dit stille sind og vender derefter tilbage til at observere dit åndedræt. Med tiden vil du opdage at sindets turbulente karakter vil klinge af og stilnes  og du vil opleve på egen krop hvordan sindet skaber sin egen organiserende fred i dit indre og give dig selv fornyet energi og styrke til at træffe de rigtige beslutninger for dit liv.